Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom "Happy Kids"

NIP: 727-25-72-926
REGON: 473079676
KRS: 0000133286

Adres do korespondencji:
ul. Tkacka 50
90-157 Łódź
biuro@happykids.ngo
Kontakt dla darczyńców, wolontariuszy:
+48 695 122 629
Biuro Zarządu Fundacji:
+48 695 122 624
Zespół pedagogów, psychologów:
+48 42 649 23 05
+48 42 643 60 04